Mikulášská atletika

Pondělní trénink, který se uskutečnil 5. 12. 2022, jsme se rozhodli, že pro naše Sporťáky připravíme mikulášskou atletiku. Tohoto speciálního tréninku se mohli zúčastnit všichni naši členové. Jelikož se přihlásili skoro všichni, rozdělili jsme trénink na dvě skupiny. Skupina nejstarších a středňáků si pro Mikuláše, čerta a anděla připravila opičí dráhu. Ze začátku nás Sporťáci mile překvapili, jelikož se někteří odvážili a řekli básničku či zazpívali písničku. Poté se všichni vrhli na opičí dráhu, kdo dráhu dokončil, dostal od Mikuláše a anděla balíček.

V druhé části hodiny se Mikuláš s andělem přesunuli k naší skupině nejmenších. Protože naši prckové jsou hodní, nechali jsme čerta v první skupině a pozvali si malou čertici. Naši nejmenší Sporťáci si pro Mikuláše připravili taneček na čertí písničku. Poté si všichni sedli do kruhu a Mikuláš postupně vyvolával naše Sporťáčky. I ti nejmenší si pro balíček došli a Mikuláše se nebáli.

Všichni měli ohromnou radost, čerti nakonec nikoho neodnesli a mikulášskou atletiku jsme si všichni společně užili. Jak se tato speciální hodina dětem líbila, můžete vidět na fotkách. Více fotek naleznete na našich facebookových stránkách.

 

Těšíme se na další společnou akci! Vaši Sporťáci