Pravidla závodu – Ďábelský běh

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu

Čestně prohlašuji, že jsem z vlastní vůle připraven(a) a chci absolvovat běžecký závod „Ďábelský běh po čertech“ 2.12.2023.

Každý účastník se bude řídit pokyny pořadatele a používá při běhu čelovku. Běží se částečně na nezpevněném povrchu.

Dále pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození odložených věcí.

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách www.sportacizatec.cz bez předchozího upozornění.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti zvládnout celou vzdálenost (cca 5,1km). Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek nebo v souvislosti s nesnadno překonatelnými obtížemi pro pořadatele, způsobených nařízeními správních orgánů v rámci epidemiologické situace s Covid-19, je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

V případě registrace závodníka ve věku mladším 18 let, souhlasí jeho zákonný zástupce s výše uvedenými podmínkami.

Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Registrace je možná také v den závodu (pokud již nebude naplněna kapacita závodníků), nejpozději ale 30 minut před jeho startem.

V ceně registrace je zahrnuto drobné občerstvení a upomínkové předměty pro každého závodníka.